CÁC QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ QUỸ ĐẤT CÔNG ÍCH?

Căn cứ vào quỹ đất, đặc điểm và nhu cầu của địa phương, mỗi xã, phường, thị trấn được lập quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích không quá 05% tổng diện tích đất trồng cây hàng năm, đất trồng cây lâu năm, đất nuôi trồng thủy sản để phục vụ cho các nhu cầu công ích của địa phương.

Đất nông nghiệp do tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trả lại hoặc tặng cho quyền sử dụng cho Nhà nước, đất khai hoang, đất nông nghiệp thu hồi là nguồn để hình thành hoặc bổ sung cho quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích của xã, phường, thị trấn.

Đối với những nơi đã để lại quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích vượt quá 5% thì diện tích ngoài mức 5% được sử dụng để xây dựng hoặc bồi thường khi sử dụng đất khác để xây dựng các công trình công cộng của địa phương; giao cho hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản tại địa phương chưa được giao đất hoặc thiếu đất sản xuất.

Do đó, tùy thuộc vào từng địa phương mà địa phương sẽ được lập quỹ đất nông nghiệp được sử dụng vào mục đích công ích (5%) trên tổng diện tích đất trồng cây hàng năm, cây lâu năm hoặc đất nuôi trồng thủy sản nhằm mục đích phục vụ cho nhu cầu công ích tại chính địa phương đó.

Ngoài ra, tại Khoản 2 Điều 132 Luật Đất đai năm 2013 cũng quy định về mục đích sử dụng của quỹ đất công ích như sau:

  • Xây dựng các công trình công cộng của xã, phường, thị trấn bao gồm công trình văn hóa, thể dục thể thao, vui chơi, giải trí công cộng, y tế, giáo dục, chợ, nghĩa trang, nghĩa địa và các công trình công cộng khác theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;
  • Bồi thường cho người có đất được sử dụng để xây dựng các công trình công cộng quy định tại điểm a khoản này;
  • Xây dựng nhà tình nghĩa, nhà tình thương.

Mặt khác, tại khoản 3 Điều 132 Luật này có quy định: đối với diện tích đất chưa sử dụng vào các mục đích như đã nêu trên thì Ủy ban nhân dân cấp xã cho hộ gia đình, cá nhân tại địa phương thuê để sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản theo hình thức đấu giá để cho thuê. Thời hạn sử dụng đất đối với mỗi lần thuê không quá 05 năm. Số tiền thu được từ việc cho thuê đất thuộc quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích phải nộp vào ngân sách nhà nước do Ủy ban nhân dân cấp xã quản lý và chỉ được dùng cho nhu cầu công ích của địa phương.

Trên đây là quy định pháp luật về Quỹ đất công ích bạn đọc có vướng mắc hay có nhu cầu về thủ tục pháp lý khác liên hệ Nhà Đất An Tiến để được hỗ trợ nhanh nhất.

______
Vp: 359 Nguyễn Du, Tp. Quảng Ngãi

ĐT: 0255 381 75 79