Đất đăng ký 299 là gì?

Trước hết bạn phải hiểu rõ bản đồ 299 là bản đồ được cơ quan nhà nước đo đạc và lập ra theo Chỉ thị 299/TTg của Thủ tướng  Chính phủ […]

Xem thêm