CHỦ ĐẦU TƯ CHẬM GIAO NHÀ THÌ NGƯỜI MUA CÓ ĐƯỢC YÊU CẦU BỒI THƯỜNG?

 Hỏi: Gia đình chúng tôi có mua 01căn hộ, có làm thỏa thuận hợp đồng đầy đủ, tuy nhiên gần đến ngày chúng tôi nhận nhà thì chủ đầu tư thông báo với chúng tôi là giao nhà chậm hơn 15 ngày so với thỏa thuận trong hợp đồng, vì lý do gì đó tôi không rõ. Chúng tôi có kiêng có kị đã xem ngày, đồng thời, chúng tôi đã giao kết với chủ nhà mà chúng tôi đang thuê ở là đến ngày đó chúng tôi sẽ dọn đi, việc chậm trễ của chủ đầu tư làm gia đình chúng tôi bất an, vậy cho hỏi: trường hợp này tôi có được yêu cầu bồi thường không?

Trả lời:

Theo quy định tại Điều 23 Luật kinh doanh bất động sản 2014 thì bên mua nhà là bạn có quyền yêu cầu bên bán hoàn thành các thủ tục mua bán nhà, công trình xây dựng theo thời hạn đã thỏa thuận trong hợp đồng. Hoặc yêu cầu bên bán bồi thường thiệt hại do việc giao nhà, công trình xây dựng không đúng thời hạn, chất lượng và các cam kết khác trong hợp đồng,…

Như vậy, trong trường hợp này chủ đầu tư buộc phải hoàn trả kinh phí (nếu có yêu cầu), buộc bồi thường thiệt hại (nếu có) khi chậm giao nhà theo hợp đồng.

Đồng thời, để bảo vệ quyền lợi người mua, tại Điều 56 Luật Kinh doanh bất động sản 2014 có quy định bảo lãnh trong bán nhà hình thành trong tương lai như sau:

– Chủ đầu tư dự án bất động sản trước khi bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai phải được ngân hàng thương mại có đủ năng lực thực hiện bảo lãnh nghĩa vụ tài chính của chủ đầu tư đối với khách hàng khi chủ đầu tư không bàn giao nhà ở theo đúng tiến độ đã cam kết với khách hàng.

– Phạm vi, điều kiện, nội dung và phí bảo lãnh do các bên thỏa thuận nhưng phải bảo đảm thực hiện trách nhiệm của bên bảo lãnh quy định tại khoản 3 Điều này và phải được lập thành hợp đồng. Chủ đầu tư có trách nhiệm gửi bản sao hợp đồng bảo lãnh cho bên mua, bên thuê mua khi ký kết hợp đồng mua, thuê mua.

Hợp đồng bảo lãnh có thời hạn cho đến khi nhà ở được bàn giao cho bên mua, bên thuê mua.

– Trường hợp chủ đầu tư không thực hiện bàn giao nhà ở theo tiến độ đã cam kết và bên mua, bên thuê mua có yêu cầu thì bên bảo lãnh có trách nhiệm hoàn lại số tiền ứng trước và các khoản tiền khác cho khách hàng theo hợp đồng mua bán, thuê mua nhà ở và hợp đồng bảo lãnh đã ký kết và theo quy định của pháp luật về bảo lãnh.

Như vậy, khi chủ đầu tư chậm giao nhà, người mua có quyền yêu cầu chủ đầu tư bồi thường thiệt hại và hoàn lại số tiền ứng trước, các khoản tiền khác cho khách hàng theo hợp đồng mua bán, thuê mua nhà ở và hợp đồng bảo lãnh đã ký kết.

Trên đây là ý kiến tư vấn của Dịch Vụ Nhà Đất Quảng Ngãi liên quan đến yêu cầu tư vấn của Qúy Khách trên cơ sở nghiên cứu các quy định pháp luật. Hy vọng ý kiến tư vấn của Dịch Dịch Vụ Nhà Đất Quảng Ngãi sẽ hữu ích cho Qúy Khách.

____________

Đ/C: 112 Đinh Tiên Hoàng, P. Nghĩa Chánh, TP. Quảng Ngãi

ĐT: 1900 6577