CHUYỂN ĐỔI MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT 2021

Chuyển đổi mục đích sử dụng đất: Điều kiện, hồ sơ, quy trình và thủ tục

Đất đai là thành phần quan trọng hàng đầu của môi trường sống, địa bàn phân bố khu dân cư, xây dựng các cơ sở văn hóa, kinh tế, xã hội; là tư liệu sản xuất chủ yếu không có gì có thể thay thế được. Trong khi nhu cầu sử dụng đất ngày càng tăng do sự gia tăng về dân số, kinh tế phát triển, đặc biệt là là quá trình công nghiệp hóa hiện đại hóa thì đất đai lại là tài nguyên có hạn về diện tích.

Do đó, Nhà nước luôn có những chính sách, phương án giải quyết trong đó có phương án chuyển đổi mục đích sử dụng đất để kịp thời đáp ứng nhu cầu của người sử dụng.

Hướng dẫn thủ tục thực hiện việc chuyển mục đích sử đụng đất lên đất thổ cư

Theo đó người sử dụng đất có nhu cầu chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ loại đất này sang loại đất khác thì gửi lên cơ quan có thẩm quyền để cơ quan căn cứ vào quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, nhu cầu sử dụng đất ra quyết định cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất.

Tuy nhiên không phải trong trường hợp nào người dân cũng có quyền được chuyển đổi mục đích sử dụng đất theo nguyện vọng của mình mà tại mỗi địa phương căn cứ vào tình hình sử dụng đất để đưa ra những điều kiện chuyển đổi mục đích sử dụng đất khác nhau. Để nắm bắt cách thức chuyển đổi mục đích sử dụng đất trường hợp cần phải xin phép , Nhà Đất An Tiến xin phân tích qua một số đặc điểm nổi bật như sau:

Thứ nhất, về điều kiện chuyển đổi mục đích sử dụng đất

Theo quy định tại điều 57 Luật đất đai 2013 quy định về những trường hợp chuyển đổi mục đích sử dụng đất phải xin phép mới được chuyển đổi mục đích sử dụng đất bao gồm:

a) Chuyển đất trồng lúa sang đất trồng cây lâu năm, đất trồng rừng, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối;

b) Chuyển đất trồng cây hàng năm khác sang đất nuôi trồng thủy sản nước mặn, đất làm muối, đất nuôi trồng thủy sản dưới hình thức ao, hồ, đầm;

c) Chuyển đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất sang sử dụng vào mục đích khác trong nhóm đất nông nghiệp;

d) Chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp;

đ) Chuyển đất phi nông nghiệp được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất sang đất phi nông nghiệp được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc thuê đất;

e) Chuyển đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở;

g) Chuyển đất xây dựng công trình sự nghiệp, đất sử dụng vào mục đích công cộng có mục đích kinh doanh, đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ sang đất thương mại, dịch vụ; chuyển đất thương mại, dịch vụ, đất xây dựng công trình sự nghiệp sang đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp.

Sau khi xác định được loại đất mình muốn chuyển đổi thì người sử dụng đất cần trình lên cơ quan có chức năng để được thông qua.  Căn cứ theo quy định tại điều 52 Luật đất đai 2013 quy định về điều kiện chuyển đổi mục đích sử dụng đất thì đối với các trường hợp cần phải xin phép thì cơ quan chức năng sẽ xem xét theo kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt; nhu cầu sử dụng đất của người sử dụng đất có phù hợp với kế hoạch sử dụng đất đề ra. 

Ngoài ra khi chuyển mục đích sử dụng đất thì người sử dụng đất phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật; chế độ sử dụng đất, quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất được áp dụng theo loại đất sau khi được chuyển mục đích sử dụng.

Thứ hai, về hồ sơ chuyển đổi mục đích sử dụng đất

Người sử dụng đất chuẩn bị 1 bộ hồ sơ để đề nghị chuyển đổi mục đích sử dụng đất căn cứ theo Điều 6 Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT; bao gồm những giấy tờ sau:

– Đơn xin phép chuyển mục đích sử dụng đất theo Mẫu 01;

– Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Trên đây là điều kiện, thủ tục hồ sơ chuyển đổi mục đích sử dụng đất trường hơp phải xin phép hy vọng sẽ hữu ích cho Quý khách. Khi có nhu cầu về thủ tục đất đai hoặc các vấn đề khác liên quan đến pháp Luật, Quý khách vui lòng liên hệ Nhà Đất An Tiến để được hỗ trợ nhanh nhất.

______________

Address: 359 Nguyễn Du, Tp. Quảng Ngãi

Phone: 0255 381 75 79