ĐẤT TRỒNG CÂY LÂU NĂM CÓ ĐƯỢC XÂY DỰNG NHÀ Ở KHÔNG?

Được xây dựng nhà ở trên đất trồng cây lâu năm?

Có được xây dựng nhà ở trên đất trồng cây lâu năm?

 Điều 6 Luật Đất đai 2013 quy định các nguyên tắc sử dụng đất như sau:

 “1. Đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và đúng mục đích sử dụng đất.

 2. Tiết kiệm, có hiệu quả, bảo vệ môi trường và không làm tổn hại đến lợi íchchính đáng của người sử dụng đất xung quanh.

 3. Người sử dụng đất thực hiện quyền, nghĩa vụ của mình trong thời hạn sử dụng đất theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan”.

Mục đích sử dụng đất được ghi rõ tại trang 2 của giấy chứng nhận theo quy định tại điểm a khoản 6 Điều 6 Thông tư 23/2014/TT-BTNMT.

Theo đó, người sử dụng đất phải sử dụng đúng mục đích ghi trong sổ đỏ, trường hợp muốn xây dựng nhà ở phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền và chỉ được xây dựng nhà ở khi có quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng, không phải khi nào làm đơn xin phép thì cũng được chuyển mục đích sử dụng đất vì cơ quan nhà nước dù có thẩm quyền nhưng khi ra quyết định phải dựa trên căn cứ cho phép chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai.

Khi có nhu cầu về thủ tục đất đai hoặc các vấn đề khác liên quan đến pháp Luật, bạn đọc vui lòng liên hệ Nhà Đất An Tiến để được hỗ trợ nhanh nhất
________
Đ/C: 359 Nguyễn Du, TP. Quảng Ngãi

ĐT: 02553817579