Dịch vụ pháp lý nhà đất tại Quảng Ngãi

Chúng tôi chuyên cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý nhà đất tại Quảng Ngãi, với nhiều năm kinh nghiệm trong ngành luật đất đai, quý khách có nhu cầu hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và báo giá chi tiết:

Dịch vụ pháp lý nhà đất tại Quảng Ngãi

Dịch vụ pháp lý nhà đất tại Quảng Ngãi

Tư vấn pháp lý nhà đất tại Quảng Ngãi:

Các tư vấn hành lang pháp lý liên quan đến hợp thức hóa nhà đất như:

– Đối tượng nhà, đất cần thực hiện thủ tục hợp thức hóa;

– Điều kiện về nhà đất, giấy tờ cần thiết cho việc tiến hành hợp thức hóa;

– Hậu quả pháp lý trước và sau hợp thức hóa nhà đất;

– Trình tự, thủ tục, tài liệu cần thiết thực hiện hợp thức hóa;

– Các vấn đề khác có liên quan đến hợp thức hóa nhà đất

Trong đó, đối tượng nhà, đất cần thực hiện thủ tục hợp thức hóa nhà đất bao gồm :

– Nhà mua thuộc gốc sở hữu nhà nước;

– Nhà có hoặc không có giấy tờ hợp lệ;

– Nhà tự xây dựng;

– Đất nhận chuyển nhượng giấy tay hoặc hợp đồng công chứng;

– Nhà đất tách thửa;

– Nhà đất thừa kế;

– Nhà của người Việt Nam ở nước ngoài mua nhờ người khác đứng tên;

– Nhà của người Việt Nam ở nước ngoài được nhà nước công nhận sở hữu;

Ngoài dịch vụ tư vấn hợp thức hóa nhà đất, công ty Luật VLT còn tư vấn, tham gia tố tụng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng đối với các tranh chấp, các yêu cầu về dân sự trong đời sống hàng ngày hay với các dịch vụ khác liên quan đến nhà-đất như:

Chuyển mục đích sử dụng đất

– Đất lâm nghiệp, nông nghiệp trong khu dân cư sang đất ở;

– Đất chuyên dụng sang đất ở.

Cho thuê – chuyên quyền sử dụng đất và sở hữu nhà

– Tư vấn các lọai hợp đồng liên quan (hợp đồng cho thuê, cho mượn, tặng, cho…);

– Thực hiện ký công chứng, trước bạ, đăng bộ nhà, đất chuyển nhượng;

Thừa kế nhà – đất

– Khai nhận thừa kế nhà đất – Văn bản khai nhận di sản;

– Thỏa thuận phân chia di sản;

– Từ chối nhận di sản;

– Tư vấn lập di chúc định đọat tài sản;

Tìm hiểu pháp lý nguồn gốc nhà đất

– Trích lục địa bộ nhà đất;

– Xác minh đối chiếu nguồn gốc sử dụng đất;

– Trích lục trước bạ nhà đất;

Xin phép xây dựng

– Xin phép xây dựng sửa chữa, hòan công nhà;

– Thiết lập bảng vẽ xây dựng;

Lập hồ sơ dự án

– Thỏa thuận địa điểm đầu tư dự án;

– Lập hồ sơ đền bù, thu hồi đất, giao đất;

– Thiết kế kỹ thuật, hạ tầng dự án;

– Tư vấn duyệt quy họach;

– Lập bảng vẽ, họa đồ vị trí nhà-đất

Tham gia tố tụng tranh chấp nhà đất

– Chuyển nhượng;

– Thừa kế nhà đất;

– Ranh đất chồng lấn;

– Chiếm dụng do lịch sử để lại;