ĐIỀU KIỆN CHUYỂN NHƯỢNG TOÀN BỘ HOẶC MỘT PHẦN DỰ ÁN BẤT ĐỘNG SẢN

Chủ đầu tư có quyền chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án Bất động sản cho chủ đầu tư khác, tuy nhiên dự án Bất động sản được chuyển nhượng cần đảm bảo các điều kiện theo quy định. 

Chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản là một trong những hình thức kinh doanh bất động sản có sẵn. Việc chuyển nhượng sẽ do các bên thỏa thuận thông qua hợp đồng.

Điều kiện chuyển nhượng toàn bộ, một phần dự án Bất động sản

Điều kiện chuyển nhượng toàn bộ, một phần dự án Bất động sản

Theo đó, tại khoản 1 Điều 49 Luật Kinh doanh Bất động sản 2014 đã quy định rõ điều kiện dự án Bất động sản được chuyển nhượng, cụ thể như sau: 

1. Dự án đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, đã có quy hoạch chi tiết 1/500 hoặc quy hoạch tổng mặt bằng được phê duyệt;

2. Dự án, phần dự án chuyển nhượng đã hoàn thành xong việc bồi thường, giải phóng mặt bằng. Đối với trường hợp chuyển nhượng toàn bộ dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng thì phải xây dựng xong các công trình hạ tầng kỹ thuật tương ứng theo tiến độ ghi trong dự án đã được phê duyệt;

3. Dự án không có tranh chấp về quyền sử dụng đất, không bị kê biên để bảo đảm thi hành án hoặc để chấp hành quyết định hành chính của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

4. Không có quyết định thu hồi dự án, thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; trường hợp có vi phạm trong quá trình triển khai dự án thì chủ đầu tư phải chấp hành xong quyết định xử phạt.

Trên đây là các điều kiện dự án Bất động sản cần phải có để được chuyển nhượng hy vọng sẽ hữu ích cho Quý khách. Khi có nhu cầu về thủ tục đất đai hoặc các vấn đề pháp lý khác cần tư vấn Quý khách vui lòng liên hệ Nhà Đất An Tiến để được hỗ trợ nhanh nhất.
___________
Đ/C: 359 Nguyễn Du, phường Nghĩa Chánh, Tp. Quảng Ngãi

ĐT: 0255 381 75 79