ĐIỀU KIỆN ĐỂ ĐƯỢC BÁN TÀI SẢN ĐỒNG SỞ HỮU? THỦ TỤC BÁN NHÀ ĐẤT LÀ TÀI SẢN ĐỒNG SỞ HỮU

Điều kiện để được bán tài sản đồng sở hữu là gì ?

Điều 218 Bộ Luật dân sự 2015 quy định định đoạt tài sản chung:

1. Mỗi chủ sở hữu chung theo phần có quyền định đoạt phần quyền sở hữu của mình

2.Việc định đoạt tài sản chung hợp nhất được thực hiện theo thỏa thuận của các chủ sở hữu chung hoặc theo quy định của pháp luật.

3.Trường hợp một chủ sở hữu chung theo phần bán phần quyền sở hữu của mình thì chủ sở hữu chung khác được quyền ưu tiên mua.

Trong thời hạn 03 tháng đối với tài sản chung là bất động sản, 01 tháng đối với tài sản chung là động sản, kể từ ngày các chủ sở hữu chung khác nhận được thông báo về việc bán và các điều kiện bán mà không có chủ sở hữu chung nào mua thì chủ sở hữu đó được quyền bán cho người khác. Việc thông báo phải được thể hiện bằng văn bản và các điều kiện bán cho chủ sở hữu chung khác phải giống như điều kiện bán cho người không phải là chủ sở hữu chung.

Vậy, trong trường hợp Quý khách muốn bán tài sản (Bất động sản) có đồng sở hữu, thì cần phải gửi thông báo về việc bán tài sản, nội dung thông báo thể hiện việc bạn định bán phần đất tài sản của mình với giá bao nhiêu, phương thức và thời hạn thanh toán, quyền và nghĩa vụ của các bên… trước ít nhất 03 tháng tính đến ngày bạn bán cho người khác.

Nếu sau khi Quý khách thông báo cho các đồng sở hữu còn lại mà các đồng sở hữu không có nhu cầu mua phần đất của Quý khách thì Quý khách soạn sẵn văn bản từ chối mua tài sản với nội dung những người này từ chối mua phần đất này và đồng ý để Quý khách bán cho người khác, nhờ những đồng sở hữu này ký. Nếu Quý khách đề nghị nhưng các đồng sở hữu không ký thì sau 03 tháng mà các đồng sở hữu này không có văn bản trả lời thì Quý khách có quyền bán cho người khác.

Khi gặp vướng mắc về đất đai – nhà ở, hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn đọc vui lòng liên hệ Nhà Đất An Tiến để được hỗ trợ nhanh nhất
   Trân trọng!
_______
VP: 359 Nguyễn Du, TP. Quảng Ngãi
ĐT: 0255 381 75 79