LÀM CÁCH NÀO? ĐỂ BÁN ĐẤT, NHÀ KHI NGƯỜI CHUNG SỔ ĐỎ KHÔNG ĐỒNG Ý

Hiện nay, việc đồng sở hữu một mảnh đất hay một căn nhà không còn quá xa lạ. Vấn đề chỉ phát sinh khi một trong những chủ sở hữu đất muốn bán mảnh đất hay một căn nhà nhưng không nhận được sự đồng thuận của đồng sở hữu còn lại.

“Được phép tách thửa để chuyển nhượng”

 

Theo quy định tại khoản 3 Điều 5 Thông tư 23/2014/TT-BTNMT: “Trường hợp thửa đất có nhiều tổ chức, hộ gia đình, cá nhân cùng sử dụng đất, cùng sở hữu tài sản gắn liền với đất, trừ trường hợp quy định tại Khoản 4 Điều này thì Giấy chứng nhận được cấp cho từng tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sau khi đã xác định được quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của từng người.

Trên mỗi giấy chứng nhận ghi thông tin đầy đủ về người được cấp Giấy chứng nhận theo quy định, tiếp theo ghi nội dung “cùng sử dụng đất, cùng sở hữu tài sản gắn liền với đất (hoặc cùng sử dụng đất hoặc cùng sở hữu tài sản) với… (ghi lần lượt tên của những người còn lại có chung quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất)”.

Có thể thấy, vì cùng sử dụng đất, cùng sở hữu tài sản gắn liền với đất có quyền lợi ngang nhau đối với đất, tài sản trên nên việc chuyển nhượng phải nhận được sự đồng ý của tất cả các đồng sở hữu.

Cách duy nhất để thực hiện việc chuyển nhượng đất, tài sản mà không cần đến sự đồng ý của những đồng sở hữu còn lại chính là tiến hành tách thửa đất và làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo phần của từng người sở hữu theo quy định của pháp luật.

Trường hợp người cùng đứng tên Giấy chứng nhận không đồng ý chuyển nhượng thì phải tách thửa, tuy nhiên không phải lúc nào cũng được phép tách thửa vì để được tách thửa phải có đủ điều kiện.

Căn cứ Điều 188 Luật Đất đai 2013, Điều 29 Nghị định 43/2014/NĐ-CP, trường hợp tách thửa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất phải có những điều kiện sau:

– Có Giấy chứng nhận. Chỉ khi nào có Giấy chứng nhận thì người sử dụng đất mới có đầy đủ các quyền theo quy định. Tuy nhiên, quyết định của UBND một số tỉnh, thành quy định không được tách thửa khi không đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận. Hay nói cách khác, đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận thì được phép tách thửa.

– Đáp ứng được điều kiện về diện tích tối thiểu (thửa đất mới hình thành và thửa đất còn lại sau khi tách thửa không được nhỏ hơn diện tích tối thiểu);

– Đất không có tranh chấp;

– Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;

– Trong thời hạn sử dụng đất.

Tuy nhiên, để thực hiện được thủ tục tách thửa và thủ tục cấp mới giấy chứng nhận, thửa đất cần phải thỏa mãn diện tích được phép, theo quy định của từng địa phương. Vì vậy, người bán nên dựa trên tình hình thực tế và cân nhắc thật kỹ để có phương án mang lại kết quả tốt nhất.

   Quý khách cần tư vấn hãy liên hệ Nhà Đất An Tiến chúng tôi!

_________
VP: 359 Nguyễn Du, TP. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi

ĐT: 0255 381 75 79