MUỐN MUA ĐƯỢC ĐẤT TRỒNG LÚA CẦN ĐIỀU KIỆN GÌ?

Câu hỏi: Tình huống pháp lý

Tôi có dự định mua  02 sào đất trồng lúa của ông A, thì cần những điều kiện gì? Nhờ Dịch Vụ Nhà Đất Quảng Ngãi giải đáp giúp tôi. Xin cảm ơn

Trả lời: Cảm ơn Quý khách đã gửi câu hỏi đến Dịch Vụ Nhà Đất Quảng Ngãi, sau khi tìm hiểu các quy định pháp luật, chúng tôi có những thông tin trao đổi sau:

Theo quy định pháp luật đất đai, để mua được đất trồng lúa, người bán và người mua cần đáp ứng các điều kiện sau:

Thứ nhất, Điều kiện chung theo quy định tại khoản 1 Điều 188 Luật Đất đai 2013, gồm:

– Có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;

– Đất không có tranh chấp;

– Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;

– Trong thời hạn sử dụng đất.

Thứ hai, ngoài các điều kiện nêu trên, theo khoản 3 Điều 191 Luật Đất đai 2013: “Hộ gia đình, cá nhân không trực tiếp sản xuất nông nghiệp không được nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất trồng lúa”. Theo quy định này thì Qúy Khách muốn mua đất trồng lúa cần phải chứng minh mình là người trực tiếp sản xuất nông nghiệp.

– Hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp là hộ gia đình, cá nhân đã được Nhà nước giao, cho thuê, công nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp; nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp và có nguồn thu nhập ổn định từ sản xuất nông nghiệp trên đất đó.

– Việc xác nhận nguồn thu nhập ổn định từ sản xuất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp được thực hiện theo khoản 2 Điều 2 Nghị định 01/2017/NĐ-CP. Theo đó, Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm xác nhận hộ gia đình, cá nhân có thu nhập ổn định từ sản xuất nông nghiệp theo quy định sau đây:

+ Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đăng ký hộ khẩu thường trú xác nhận hộ gia đinh, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp có nguồn thu nhập ổn định từ sản xuất nông nghiệp.

+ Trường hợp hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất không cùng nơi đăng ký hộ khẩu thường trú thì Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đăng ký hộ khẩu thường trú xác nhận hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp có nguồn thu nhập ổn định từ sản xuất nông nghiệp sau khi có văn bản xác nhận về việc sử dụng đất nông nghiệp của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất.

Như vậy, để nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất trồng lúa, Qúy Khách cần kiểm tra các điều kiện của quyền sử dụng đất được phép chuyển nhượng; đồng thời cần chứng minh mình là người trực tiếp sản xuất nông nghiệp và có nguồn thu nhập ổn định từ sản xuất nông nghiệp trên đất đó.

Trên đây là ý kiến tư vấn của Dịch Vụ Nhà Đất Quảng Ngãi liên quan đến yêu cầu tư vấn của Quý khách trên cơ sở nghiên cứu các quy định pháp luật. Hy vọng ý kiến tư vấn của Dịch Vụ Nhà Đất Quảng Ngãi sẽ hữu ích cho Quý khách. 

_____________
Đ/C: 112 Đinh Tiên Hoàng, TP.Quảng Ngãi

Hotline: 19006577