NHÀ, ĐẤT NẰM TRONG QUY HOẠCH CÓ ĐƯỢC MUA, BÁN?

Quy hoạch sử dụng đất là việc phân bổ, khoanh vùng đất đai theo không gian sử dụng cho các mục tiêu quốc phòng, an ninh,… Như vậy, nếu người dân có đất nằm trong quy hoạch thì có được mua, bán?

Nhà, đất nằm trong quy hoạch có được mua, bán?

Nhà, đất nằm trong quy hoạch có được mua, bán?

Về vấn đề này, Dịch Vụ Nhà Đất Quảng Ngãi giải đáp như sau:

Theo Khoản 7, 8 Luật đất đai 2013 (được sửa đổi, bổ sung bởi Sữa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến Quy hoạch năm 2018) (sau đây gọi là Luật Đất đai), quy định như sau:

  1. Trường hợp quy hoạch sử dụng đất đã được công bố mà chưa có kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện thì người sử dụng đất được tiếp tục sử dụng và được thực hiện các quyền của người sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

Trường hợp đã có kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện thì người sử dụng đất trong khu vực phải chuyển mục đích sử dụng đất và thu hồi đất theo kế hoạch được tiếp tục thực hiện các quyền của người sử dụng đất nhưng không được xây dựng mới nhà ở, công trình, trồng cây lâu năm; nếu người sử dụng đất có nhu cầu cải tạo, sửa chữa nhà ở, công trình hiện có thì phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép theo quy định của pháp luật.

  1. Diện tích đất ghi trong kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được công bố phải thu hồi để thực hiện dự án hoặc phải chuyển mục đích sử dụng đất mà sau 03 năm chưa có quyết định thu hồi đất hoặc chưa được phép chuyển mục đích sử dụng đất thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch sử dụng đất phải điều chỉnh, hủy bỏ và phải công bố việc điều chỉnh, hủy bỏ việc thu hồi hoặc chuyển mục đích đối với phần diện tích đất ghi trong kế hoạch sử dụng đất.

Trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch sử dụng đất không điều chỉnh, hủy bỏ hoặc có điều chỉnh, hủy bỏ nhưng không công bố việc điều chỉnh, hủy bỏ thì người sử dụng đất không bị hạn chế về quyền theo quy định tại khoản 7.

Theo quy định trên thì nhà, đất nằm trong quy hoạch bị hạn chế một số quyền, tuy nhiên không hạn chế quyền chuyển nhượng đối với nhà, đất nằm trong quy hoạch mặc dù có kế hoạch sử dụng đất hằng năm của cấp huyện hay chưa. Do đó, người có nhà, đất nằm trong quy hoạch vẫn có thể chuyển nhượng.

Tuy nhiên, theo quy định tại khoản 6 Điều 19 Nghị Định 43/2014/NĐ-CP, khoản 8 Điều 49 Luật đất đai thì người sử dụng đất sẽ không được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nếu đã có thông báo hoặc quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Thời hạn ra thông báo hoặc quyết định thu hồi đất là trong vòng 03 năm kể từ khi kế hoạch sử dụng đất hằng năm của cấp huyện đã được công bố.

Như vậy, nhà, đất nằm trong quy hoạch vẫn có thể được mua, bán nhưng sẽ xảy ra 02 trường hợp sau:

– Mua, bán trước khi có thông báo hoặc quyết định thu hồi đất thì người sử dụng đất sẽ được cấp giấy chứng nhận;

– Mua, bán sau khi có thông báo hoặc quyết định thu hồi đất thì người sử dụng đất sẽ không được cấp giấy chứng nhận.

Trên đây, là thông tin Dịch Vụ Nhà Đất Quảng Ngãi cung cấp hy vọng sẽ hữu ích cho Quý khách. Khi có nhu cầu về thủ tục đất đai hoặc các vấn đề pháp lý khác vui lòng liên hệ Dịch Vụ Nhà Đất Quảng Ngãi qua số holine bên dưới để được hỗ trợ nhanh nhất.

___________
DỊCH VỤ NHÀ ĐẤT QUẢNG NGÃI – 112 Đinh Tiên Hoàng, P. Nghĩa Chánh, Tp. Quảng Ngãi

ĐT: 1900 6577 – 0971 40 43 43