QUY ĐỊNH TRƯỜNG HỢP VỀ TÁCH THỬA ĐẤT Ở NĂM 2021

Những quy định, trường hợp về tách thửa đất ở tỉnh Quảng Ngãi 

Theo Điều 9 Quyết định 54/2015/QĐ-UBND tỉnh Quảng Ngãi quy định cụ thể về tách thửa đất ở như sau: (xem thêm diện tích tối thiểu tách thửa ở tại điều 8)

Những quy định về trường hợp tách thửa đất ở

Những quy định về trường hợp tách thửa đất ở

Một số quy định về tách thửa đất ở 

1.Trường hợp thửa đất nhận chuyển nhượng, tặng cho đã có xây dựng nhà ở trước ngày 04 tháng 5 năm 2009 có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu theo quy định nhưng tại thời điểm đó chưa được cấp có thẩm quyền cho phép, thì nay không phải lập lại thủ tục tách thửa mà được công nhận theo hiện trạng sử dụng đất;

2.Trường hợp thửa đất được hình thành do người sử dụng đất tự tách ra từ thửa đất đang sử dụng từ ngày 04 tháng 5 năm 2009 mà thửa đất đó có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu được tách thửa quy định thì không được công nhận và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; không được làm thủ tục thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, tặng cho, cho thuê quyền sử dụng đất hoặc thế chấp, bảo lãnh, góp vốn bằng quyền sử dụng đất.

3.Trường hợp người sử dụng đất xin tách thửa đất thành thửa đất có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu quy định tại Điều 8 của Quy định này để hợp thửa đất đó với thửa đất khác liền kề để tạo thành thửa đất mới có diện tích bằng hoặc lớn hơn diện tích tối thiểu quy định thì được phép tách thửa đồng thời với việc hợp thửa, chỉnh lý biến động và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho thửa đất mới. Cơ quan tiếp nhận hồ sơ đối với trường hợp này phải thực hiện đồng thời việc tách và hợp thửa.

4.Đối với các dự án khu dân cư đã thực hiện theo quy hoạch thiết kế phân lô để thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất, giao đất, chỉnh trang phát triển đô thị – nông thôn thì được thực hiện việc hợp thửa đất. Trường hợp tách thửa đất, khi thực hiện thủ tục phải có ý kiến thống nhất của cơ quan thẩm quyền phê duyệt quy hoạch thiết kế phân lô mới được thực hiện.

5.Trường hợp Nhà nước thu hồi đất đối với một phần thửa đất, thì phần diện tích còn lại sau khi thu hồi cơ quan thẩm quyền phải thực hiện chỉnh lý biến động hoặc cấp giấy chứng nhận cho phần diện tích còn lại theo đúng quy định mà không áp dụng diện tích tối thiểu quy định và cũng không được yêu cầu người sử dụng đất lập thủ tục tách thửa đất.

6.Trường hợp thửa đất nằm trong quy hoạch mà đã có thông báo hoặc quyết định thu hồi đất của cơ quan cấp thẩm quyền thì không thực hiện việc tách thửa đất.

Trên đây là những quy định về trường hợp tách thửa đất ở hy vọng sẽ hữu ích cho quý khách. Khi có nhu cầu về thủ tục đất đai hoặc các vấn đề khác liên quan đến pháp luật vui lòng liên hệ Nhà Đất An Tiến qua số holine 0971 40 43 43 để được hỗ trợ nhanh nhất.

___________

Đ/C: 359 Nguyễn Du, phường Nghĩa Chánh, Tp. Quảng Ngãi

ĐT: 0255 381 75 79