SỔ ĐỎ GHI THỜI HẠN LÂU DÀI THÌ ĐƯỢC SỬ DỤNG ĐẤT TRONG BAO LÂU?

Gia đình tôi có mảnh đất trên sổ đỏ ghi thời hạn sử dụng “lâu dài”.Vậy sổ đỏ có thể sử dụng bao lâu?

Khoản 7 điều 6 Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT Quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thì thời hạn sử dụng đất được ghi theo quy định:

“a) Trường hợp được Nhà nước giao đất, cho thuê đất thì ghi thời hạn theo quyết định giao đất, cho thuê đất; trường hợp được Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất thì ghi thời hạn sử dụng được công nhận theo quy định của pháp luật về đất đai;

b) Trường hợp sử dụng đất có thời hạn thì ghi “Thời hạn sử dụng đất đến ngày …/…/… (ghi ngày tháng năm hết hạn sử dụng)”;

c) Trường hợp thời hạn sử dụng đất là ổn định lâu dài thì ghi “Lâu dài”;

d) Trường hợp thửa đất ở có vườn, ao mà diện tích đất ở được công nhận là một phần thửa đất thì ghi thời hạn sử dụng đất theo từng mục đích sử dụng đất “Đất ở: Lâu dài; Đất… (ghi tên mục đích sử dụng theo hiện trạng thuộc nhóm đất nông nghiệp đối với phần diện tích vườn, ao không được công nhận là đất ở): sử dụng đến ngày …/…/… (ghi ngày tháng năm hết hạn sử dụng)”.

Vậy trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ghi thời hạn sử dụng “lâu dài” nghĩa là được sử dụng đất đó không xác định thời hạn.

_______
NHÀ ĐẤT AN TIẾN – 359 Nguyễn Du, Tp. Quảng Ngãi

ĐT: 0255 381 75 79