THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ THƯỜNG TRÚ CÓ PHẢI SỬA THÔNG TIN TRÊN SỔ ĐỎ?

Khi thay đổi địa chỉ thường trú, không giống với ghi địa chỉ trên giấy chứng nhận (sổ đỏ) đã cấp, hộ gia đình, cá nhân có thể thay đổi thông tin trên sổ đỏ hoặc không thay đổi, tùy theo nhu cầu.

Có thể thay đổi địa chỉ thường trú trên sổ đỏ Theo Khoản 1 Điều 5 Thông tư 23/2014/TT-BTNMT, sổ đỏ cấp cho hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất có điểm chung là ghi họ tên, năm sinh, tên và số giấy tờ nhân thân (nếu có), địa chỉ thường trú. Trường hợp, nếu người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất thay đổi nơi thường trú, khác với địa chỉ thường trú trên sổ đỏ có thể sửa đổi thông tin nếu có nhu cầu. Cụ thể,

Theo Điểm g Khoản 1 Điều 17 Thông tư 23/2014 / TT-BTNMT được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 14 Điều 6 Thông tư 33/2017 / TT-BTNMT quy định:

“Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất được phép đổi tên; xác nhận thay đổi thông tin về pháp nhân, số Giấy chứng minh nhân dân, số thẻ Căn cước công dân, địa chỉ trên giấy chứng nhận đã cấp theo nhu cầu của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất ; xác nhận thay đổi thông tin về pháp nhân, số Giấy chứng minh nhân dân, số thẻ Căn cước công dân, địa chỉ trên giấy chứng nhận đã cấp đồng thời với thủ tục đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất ”.

Như vậy , khi thay đổi địa chỉ thường trú dẫn tới địa chỉ thường trú hiện tại khác với địa chỉ thường trú trên sổ đỏ đã được cấp thì việc thay đổi địa chỉ trên sổ đỏ được thực hiện theo nhu cầu của người sử dụng đất mà không bắt buộc phải thay đổi thông tin. Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất có thể thay đổi địa chỉ trên sổ đỏ nếu có nhu cầu.

Thủ tục thay đổi địa chỉ trên sổ đỏ?

Theo Khoản 6 Điều 7 Thông tư 33/2017 / TT-BTNMT, hồ sơ nộp khi xác nhận thay đổi thông tin về địa chỉ trên sổ đỏ đã cấp theo nhu cầu của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với bao gồm:

  • Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất theo Mẫu số 09/ĐK;
  • Bản gốc sổ đỏ đã cấp;
  • Bản sao giấy tờ chứng minh việc thay đổi địa chỉ (bản sao sổ hộ khẩu).

Sau đó, nộp hồ sơ lên ​​UBND cấp xã nếu có nhu cầu hoặc Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai để được thụ lý giải quyết.
______________
Đ / C: 359 Nguyễn Du, TP. Quảng Ngãi

ĐT: 0255 381 75 79