Thế chấp tài sản hình thành trong tương lai có được hay không?

Hỏi: Hiện tại, tôi đang đầu tư xây dựng một Khách Sạn, theo như kế hoạch thì khoảng 1 tháng nữa sẽ xây xong. Tuy nhiên, do kinh phí phát sinh nên tôi cần phải vay ngân hàng một khoản tiền để có thể hoàn tất việc xây dựng. Vậy bây giờ tôi muốn thế chấp Khách Sạn đang xây dở được hay không? Nếu được thì thủ tục đăng ký thế chấp như thế nào? Mong Quý Công ty tư vấn giúp. Xin cảm ơn!

Trả lời: Cảm ơn Quý Khách đã gửi câu hỏi đến Nhà Đất An Tiến. Đối với các yêu cầu tư vấn của Quý Khách, sau khi nghiên cứu các quy định pháp luật liên quan, Nhà Đất An Tiến có một số trao đổi như sau:

1. Quyền thế chấp tài sản hình thành trong tương lai

Căn cứ theo Khoản 2 Điều 292 Bộ luật dân sự 2015 thì thế chấp tài sản là một trong những biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ. Và tài sản bảo đảm có thể là tài sản hiện có hoặc tài sản hình thành trong tương lai và phải thuộc quyền sở hữu của bên bảo đảm (Khoản 1 và Khoản 3 Điều 295 Bộ luật dân sự 2015).

Căn cứ theo Khoản 2 Điều 1 Nghị định 11/2012/NĐ-CP thì tài sản hình thành trong tương lai bao gồm:

“a) Tài sản được hình thành từ vốn vay;

b) Tài sản đang trong giai đoạn hình thành hoặc đang được tạo lập hợp pháp tại thời điểm giao kết giao dịch bảo đảm;

c) Tài sản đã hình thành và thuộc đối tượng phải đăng ký quyền sở hữu, nhưng sau thời điểm giao kết giao dịch bảo đảm thì tài sản đó mới được đăng ký theo quy định của pháp luật.

Tài sản hình thành trong tương lai không bao gồm quyền sử dụng đất.”

Do đó, căn cứ theo các quy định trên thì Anh/Chị có thể thế chấp tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai là Khách Sạn đang xây dựng để vay vốn tại Ngân hàng.

2. Hồ sơ đăng ký thế chấp tài sản hình thành trong tương lai

– Đơn yêu cầu đăng ký thế chấp theo Mẫu số 01/ĐKTC ban hành kèm theo Thông tư liên tịch 09/2016/TTLT-BTP-BTNMT

– Hợp đồng thế chấp hoặc hợp đồng thế chấp có công chứng, chứng thực trong trường hợp pháp luật có quy định

– Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

– Giấy tờ chứng minh trong các trường hợp sau:

+ Văn bản ủy quyền trong trường hợp người yêu cầu đăng ký thế chấp là người được ủy quyền;

+ Một trong các loại giấy tờ chứng minh thuộc đối tượng không phải nộp lệ phí đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất theo quy định tại Khoản 1 Điều 13 của Thông tư liên tịch 09/2016/TTLT-BTP-BTNMT, nếu có yêu cầu miễn lệ phí đăng ký thế chấp.

– Giấy phép xây dựng theo quy định của pháp luật phải xin phép xây dựng, trừ trường hợp hợp đồng thế chấp tài sản có công chứng, chứng thực.

Trên đây là ý kiến tư vấn của Nhà Đất An Tiến  liên quan đến yêu cầu tư vấn của Quý khách. Hy vọng ý kiến tư vấn của Nhà Đất An Tiến sẽ hữu ích cho Quý khách.

_______
VP: 359 Nguyễn Du, TP. Quảng Ngãi

ĐT: 02553817579