THỜI HẠN NỘP TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT KHI CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN (SỔ ĐỎ) NĂM 2021

Khi làm Sổ đỏ nếu thuộc trường hợp nộp tiền sử dụng đất thì hộ gia đình, cá nhân có nghĩa vụ nộp đầy đủ và đúng thời hạn theo thông báo. Dưới đây là thời hạn nộp tiền sử dụng đất khi làm sổ đỏ và cách tính tiền chậm nộp nếu nộp muộn.

Sổ đỏ,  Sổ hồng là cách gọi phổ biến của dân, theo pháp luật đất đai từ ngày 10/12/2009 đến nay khi đủ điều kiện thì người được cấp Giấy chứng nhận theo mẫu chung của Bộ Tài nguyên và Môi trường với pháp lý gọi tên là Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (gọi tắt là Giấy chứng nhận).

Thời hạn nộp tiền sử dụng đất năm 2021

1. Thời hạn nộp tiền sử dụng đất

Khoản 4 Điều 18 Nghị định 126/2020 / NĐ-CP quy định về thời hạn nộp tiền sử dụng đất khi được Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất (cấp Giấy chứng nhận) như sau:

– Chậm nhất là 30 ngày, kể từ ngày ban hành thông báo nộp tiền sử dụng đất, người sử dụng đất phải nộp 50% tiền sử dụng đất theo thông báo.

– Chậm nhất là 90 ngày, kể từ ngày ban hành thông báo nộp tiền sử dụng đất, người sử dụng đất phải nộp 50% tiền sử dụng đất còn lại theo thông báo.

* Lưu ý: Chậm nhất là 30 ngày kể từ ngày ban hành thông báo nộp tiền sử dụng đất, người sử dụng đất phải nộp 100% tiền sử dụng đất theo thông báo trong trường hợp xác định lại số tiền sử dụng đất phải nộp quá thời hạn 05 năm kể từ ngày có quyết định giao đất tái định cư mà hộ gia đình, cá nhân chưa nộp đủ số tiền sử dụng đất còn nợ.

Như vậy, chậm nhất là 90 ngày, kể từ ngày ban hành thông báo nộp tiền sử dụng đất, hộ gia đình, cá nhân được cấp giấy chứng nhận phải nộp đủ tiền sử dụng đất.

Sau khi nộp, người sử dụng đất phải giữ biên lai, chứng từ để xuất trình khi nhận Giấy chứng nhận, nếu không có biên lai, chứng từ thì không được nhận Giấy chứng nhận.

2. Tính tiền chậm nộp tiền phạt

Tiền sử dụng đất là một trong những khoản thu khác mà người sử dụng đất phải nộp khi được cấp Giấy chứng nhận (nếu thuộc trường hợp phải nộp); Nếu không nộp thì được coi là hành vi vi phạm chính về thuế và theo quy định sẽ bị tính tiền chậm nộp tiền phạt.

Khoản 1 Điều 42 Nghị định 125/2020 / NĐ-CP quy định cách tính tiền chậm nộp phạt vi phạm hành chính về thuế như sau:

“a) Tổ chức, cá nhân chậm nộp tiền phạt vi phạm hành chính, hóa đơn thì bị tính tiền chậm nộp tiền phạt theo mức 0,05% / ngày tính trên số tiền phạt chậm nộp.

b) Số ngày chậm nộp tiền phạt bao gồm cả ngày lễ, ngày nghỉ theo chế độ quy định và được tính từ ngày kế tiếp hết thời hạn nộp tiền phạt đến ngày liền kề trước tổ chức, cá nhân nộp tiền phạt vào ngân sách nhà nước ”.

Như vậy, từ ngày 05/12/2020 (Nghị định 125 ngày có hiệu lực thi hành) thì người sử dụng đất được cấp Giấy chứng nhận nhưng chậm nộp tiền sử dụng đất so với thời hạn theo quy định sẽ bị tính chậm nộp tiền theo mức 0,05% / ngày tính trên tiền phạt chậm nộp (trước đây là 0,03%).

Khi gặp vướng mắc về đất đai – nhà ở, bạn đọc vui lòng liên hệ Nhà Đất An Tiến để được hỗ trợ nhanh nhất.
_____
VP: 359 Nguyễn Du, TP. Quảng Ngãi
ĐT: 0255 381 75 79