Thủ tục bố mẹ tặng cho con quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất

Khi bố mẹ tặng cho con quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất thì cần chuẩn bị các hồ sơ theo quy định của pháp luật để tiến hành sang tên sổ đỏ cho con. thủ tục tặng cho tài sản, thủ tục tặng cho nhà đất, thủ tục chuyển tên sổ đỏ nhà đất

Hồ sơ gồm có:

– Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu tài sản (sổ đỏ).

– Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất có công chứng.

– Chứng minh thư, hộ khẩu của các bên theo quy định của pháp luật.

– Các giấy tờ khác: Đăng ký kết hôn hoặc sơ đồ kỹ thuật thửa đất – đã được đo vẽ địa chính; Giấy ủy quyền (nếu có)

Sau khi làm thủ tục công chứng, người có nhu cầu phải chuẩn bị đầy đủ hồ sơ và tiến hành nộp tại bộ phận một tiếp nhận hồ sơ hành chính (một cửa) của Văn phòng đăng ký đất nhà thuộc UBND quận, huyện nơi có đất. Công chức tiếp nhận hồ sơ sẽ kiểm tra hồ sơ, nếu đầy đủ sẽ viết giấy hẹn và trả kết quả, nếu chưa đầy đủ sẽ hướng dẫn bạn chuẩn bị đầy đủ theo quy định của pháp luật.

Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất nơi có đất có trách nhiệm thẩm tra hồ sơ, gửi hồ sơ cho cơ quan quản lý đất đai thuộc Uỷ ban nhân dân cấp có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để làm thủ tục cấp giấy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Kết quả là Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mới (sổ đỏ) mang tên bạn.

Về nghĩa vụ thuế: Theo quy định của luật thuế thu nhập cá nhân thì trường hợp bố mẹ tặng cho tài sản cho con sẽ được miễn thuế thu nhập cá nhân. Để được miễn thuế, các bên cần cung cấp các giấy tờ theo quy định c ủa pháp luật để chứng minh quan hệ huyết thống hoặc các giấy tờ khác có giá trị pháp lý tương đương để chứng minh thuộc đối tượng được miễn thuế.