THỦ TỤC CHUYỂN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, NHÀ TỪ BA MẸ CHO CON?

Tình huống pháp lý: Thủ tục chuyển quyền nhà, đất từ ba mẹ cho con?

Hỏi:

Hiện tại Ba mẹ tôi muốn chuyển quyền sử dụng đất và nhà cho tôi nhưng chưa được sự thống nhất của Anh, Chị trong gia đình có được không? Trình tự thủ tục chuyển quyền sử dụng đất như thế nào?

Trả lời:

Nhà Đất An Tiến cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi cho chúng tôi, đối với câu hỏi của bạn, chúng tôi có một số trao đổi như sau:

Thứ nhất, xác định người có quyền chuyển quyền sử dụng nhà, đất:

Trước hết cần làm rõ nhà đất mà Ba mẹ bạn đang muốn chuyển quyền cho Bạn thuộc sở hữu của Ba mẹ bạn hay sở hữu của hộ gia đình. Bạn có thể xác minh thông tin này trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (phần người sử dụng đất).

Trường hợp 1: Quyền sử dụng nhà đất thuộc sở hữu riêng, đứng tên Ba mẹ

Khi đó, Ba mẹ có quyền định đoạt việc tặng cho quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà cho bạn mà không cần phải được sự đồng ý của các thành viên còn lại trong gia đình.

Trường hợp 02: Quyền sử dụng nhà đất đứng tên hộ gia đình, ví dụ “Hộ ông…”, “Hộ bà…”.

Tại khoản 29 Điều 3 Luật Đất đai 2013 quy định: “Hộ gia đình sử dụng đất là những người có quan hệ hôn nhân, huyết thống, nuôi dưỡng theo quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình, đang sống chung và có quyền sử dụng đất chung tại thời điểm được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất; nhận chuyển quyền sử dụng đất”.

Trường hợp nhà đất cấp cho hộ gia đình thì nhà đất này được xác định là tài sản chung của hộ gia đình nên những người có tên trong hộ khẩu tại thời điểm cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đều có quyền ngang nhau công việc định đoạt nhà, đất này. Làm như vậy nếu chỉ mỗi Ba mẹ đồng ý chuyển quyền sử dụng nhà, đất sang cho bạn mà không có sự đồng ý của các thành viên còn lại là chưa phù hợp với quy định của pháp luật và không đủ điều kiện để chuyển đổi, tặng cho .

Thứ hai, điều kiện chung để chuyển quyền sử dụng nhà, đất:

Bên cạnh về chủ có thể được quyền chuyển quyền sử dụng nhà, đất thì phải trả lời các điều kiện chung:

Về quyền sử dụng đất : Được quy định tại Điều 188 Luật Đất đai 2013

“Điều 188. Điều kiện thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp quyền sử dụng đất; góp vốn bằng quyền sử dụng đất

1.Sử dụng đất được thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp quyền sử dụng đất; góp vốn bằng quyền sử dụng đất khi có các điều kiện sau đây:

a) Có chứng chỉ giấy phép, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 186 và trường hợp nhận thừa kế quy định tại khoản 1 Điều 168 của luật này;

b) Đất không có tranh chấp;

c) Quyền sử dụng đất không bị liệt kê để bảo đảm thi hành;

d) Trong thời hạn sử dụng đất.

Về quyền sở hữu nhà ở, tài sản liên kết trên đất : Được quy định khoản 1 Điều 118 Luật Nhà ở năm 2015:

“Điều 118. Điều kiện của nhà ở tham gia giao dịch

1.Giao dịch về mua bán, cho thuê mua, tặng cho, đổi, thế chấp, góp vốn bằng nhà ở thì nhà phải có đủ điều kiện sau đây:

a) Có giấy chứng nhận theo quy định của pháp luật, trừ quy định trường hợp tại Điều khoản 2;

b) Không thuộc tính có tranh chấp, khiếu nại về quyền sở hữu; is in the owner timeout at for the school that owner at the timeout;

___________
Trên đây là ý kiến tư vấn của Nhà Đất An Tiến liên quan đến yêu cầu tư vấn của Qúy Khách trên cơ sở nghiên cứu các quy định pháp luật. Hy vọng ý kiến tư vấn của chúng tôi sẽ hữu ích cho Qúy Khách.

Nếu Quý khách chưa rõ hay còn vướng mắc, hãy liên hệ với Nhà Đất An Tiến chúng tôi. Chúng tôi luôn sẵn sàng giúp bạn.