Trường hợp công trình phải xin cấp giấy phép xây dựng, thủ tục cấp Giấy phép xây dựng

Trường hợp công trình phải xin phép xây dựng

Hầu hết công trình xây dựng mới đều phải xin cấp Giấy phép xây dựng để đảm bảo công trình xây dựng đó đúng quy hoạch với thành phố, đảm bảo an toàn cho công trình lân cận, đúng trình tự thủ tục.

Tuy nhiên,  một số công trình không cần phải xin cấp Giấy phép xây dựng được quy định tại khoản 2, điều 89, Luật xây dựng 2014, bao gồm:

– Công trình sửa chữa, cải tạo, lắp đặt thiết bị bên trong công trình không làm thay đổi kết cấu chịu lực, không làm thay đổi công năng sử dụng, không làm ảnh hưởng tới môi trường, an toàn công trình;

– Công trình sửa chữa, cải tạo làm thay đổi kiến trúc mặt ngoài không tiếp giáp với đường trong đô thị có yêu cầu về quản lý kiến trúc’

– Công trình hạ tầng kỹ thuật ở nông thôn chỉ yêu cầu lập Báo cáo kinh tế – kỹ thuật đầu tư xây dựng và ở khu vực chưa có quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn được duyệt;

– Công trình xây dựng ở nông thôn thuộc khu vực chưa có quy hoạch phát triển đô thị và quy hoạch chi tiết xây dựng được duyệt; nhà ở riêng lẻ ở nông thôn, trừ nhà ở riêng lẻ xây dựng trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử – văn hóa

– Công trình bí mật nhà nước, công trình xây dựng theo lệnh khẩn cấp và công trình nằm trên địa bàn của hai đơn vị hành chính cấp tỉnh trở lên;

– Công trình thuộc dự án đầu tư xây dựng được Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp quyết định đầu tư;

– Công trình xây dựng tạm phục vụ thi công xây dựng công trình chính;

– Công trình xây dựng theo tuyến ngoài đô thị nhưng phù hợp với quy hoạch xây dựng đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt hoặc đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận về hướng tuyến công trình;

– Công trình xây dựng thuộc dự án khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao có quy hoạch chi tiết 1/500 đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và được thẩm định thiết kế xây dựng theo quy định của Luật này;

– Nhà ở thuộc dự án phát triển đô thị, dự án phát triển nhà ở có quy mô dưới 7 tầng và tổng diện tích sàn dưới 500 m2 có quy hoạch chi tiết 1/500 đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;

Mặc dù những công trình trên không cần phải xin cấp Giấy phép xây dựng nhưng chủ đầu tư vẫn phải báo cáo thời điểm khởi công xây dựng kèm theo hồ sơ thiết kế xây dựng đến cơ quan quản lý xây dựng tại UBND hoặc Sở xây dựng tùy vào loại công trình.

Thủ tục cấp giấy phép xây dựng

1. Hồ sơ cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ  (Theo quy định tại điều 11, Thông tư số 15/2016/TT-BXD hướng dẫn về cấp giấy phép xây dựng)

– Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng;

– Bản sao Giấy chứng nhận QSDĐ  hoặc một trong những giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai;

– Bản vẻ thiết kế

Nhà Đất An Tiến – Thiết kế thi công Nhà và Nội Thất trọn gói

– Đối với công trình xây chen có tầng hầm, ngoài các tài liệu quy định trên , hồ sơ còn phải bổ sung bản sao hoặc  bản chính văn bản chấp thuận biện pháp thi công móng của chủ đầu tư đảm bảo an toàn cho công trình và công trình lân cận.

– Đối với công trình xây dựng có công trình liền kề phải có bản sao hoặc bản chính bản cam kết của chủ đầu tư bảo đảm an toàn đối với công trình liền kề.

2. Trình tự, thủ tục cấp giấy phép (Theo Điều 102 Luật Xây dựng)

Bước 1: Chủ đầu tư (chủ sở hữu) bộ hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng  tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy phép xây dựng.

Bước 2: Bộ phận một cửa tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ

Trường hợp đầy đủ các giấy tờ, bộ phận tiếp nhận sẽ cấp biên nhận hồ sơ có ngày hẹn trả kết quả trao cho người nộp, nếu không đủ hồ sơ thì người nộp phải hoàn thiện đầy đủ.

Bước 3: Cơ quan phụ trách cấp Giấy phép xây dựng tiến hành thẩm định, kiểm tra thực địa có phù hợp với quy định pháp luật, đối chiếu với quy hoạch chi tiết tại địa phương.

 Bước 4: Trường hợp được phép cấp Giấy phép xây dựng, bộ phận trả kết quả sẽ cấp Giấy phép xây dựng theo phiếu hẹn. Nếu không đủ điều kiện cấp Giấy phép xây dựng cơ quan phụ trách cấp Giấy phép xây dựng phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

________

VP: NHÀ ĐẤT AN TIẾN – 359 Nguyễn Du, TP. Quảng Ngãi

ĐT: 02553817579