CÁC TRƯỜNG HỢP NGƯỜI DÂN SẼ BỊ THU HỒI ĐẤT NẾU PHẠM CÁC LỖI SAU

Theo điều 64 Luật Đất đai 2013 thì người sử dụng đất sẽ bị Nhà nước thu hồi đất nếu có một trong các hành vi vi phạm pháp luật về đất đai sau đây:

Trường hợp sử dụng đất vi phạm pháp luật đất đai sẽ bị thu hồi đất?

–  Sử dụng đất không đúng mục đích đã được Nhà nước giao, cho thuê, công nhận quyền sử dụng đất và đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi sử dụng đất không đúng mục đích mà tiếp tục vi phạm;

–  Người sử dụng đất cố ý hủy hoại đất;

–  Đất được giao, cho thuê không đúng đối tượng hoặc không đúng thẩm quyền;

–  Đất không được chuyển nhượng, tặng cho theo quy định của Luật này mà nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho;

–  Đất được Nhà nước giao để quản lý mà để bị lấn, chiếm;

–  Đất không được chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của Luật này mà người sử dụng đất do thiếu trách nhiệm để bị lấn, chiếm;

–  Người sử dụng đất không thực hiện nghĩa vụ đối với Nhà nước và đã bị xử phạt vi phạm hành chính mà không chấp hành;

–  Đất trồng cây hàng năm không được sử dụng trong thời hạn 12 tháng liên tục; đất trồng cây lâu năm không được sử dụng trong thời hạn 18 tháng liên tục; đất trồng rừng không được sử dụng trong thời hạn 24 tháng liên tục;

–  Đất được Nhà nước giao, cho thuê để thực hiện dự án đầu tư mà không được sử dụng trong thời hạn 12 tháng liên tục hoặc tiến độ sử dụng đất chậm 24 tháng so với tiến độ ghi trong dự án đầu tư kể từ khi nhận bàn giao đất trên thực địa phải đưa đất vào sử dụng; trường hợp không đưa đất vào sử dụng thì chủ đầu tư được gia hạn sử dụng 24 tháng và phải nộp cho Nhà nước khoản tiền tương ứng với mức tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với thời gian chậm tiến độ thực hiện dự án trong thời gian này; hết thời hạn được gia hạn mà chủ đầu tư vẫn chưa đưa đất vào sử dụng thì Nhà nước thu hồi đất mà không bồi thường về đất và tài sản gắn liền với đất, trừ trường hợp do bất khả kháng.

Ngoài ra, trường hợp đất được giao, cho thuê không đúng đối tượng hoặc không đúng thẩm quyền vẫn bị thu hồi dù không có lỗi của người sử dụng đất.

_________________

Khi có nhu cầu về thủ tục đất đai hoặc các vấn đề khác liên quan đến pháp Luật, Quý khách vui lòng liên hệ Nhà Đất An Tiến để được hỗ trợ nhanh nhất.

Address: 359 Nguyễn Du, Tp. Quảng Ngãi

Phone: 0255 381 75 79