Tư vấn thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại Quảng Ngãi

Chuyên cung cấp dịch vụ tư vấn chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại Quảng Ngãi, Quý khách có nhu cầu hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và báo giá.

Quy trình tư vấn thủ tục Chuyển nhượng quyền sử dụng đất của chúng tôi gồm có các bước sau:

1. Tư vấn các quy định của pháp luật về Chuyển nhượng quyền sử dụng đất

– Tư vấn những quy định của nhà nước về việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất;

– Tư vấn soạn thảo Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất;

– Tư vấn thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất;

– Tư vấn việc công chứng, chứng nhận các giấy tờ trong hồ sơ chuyển nhượng quyền sử dụng đất;

– Tư vấn về việc xin sơ đồ kỹ thuật thửa đất (nếu có);

– Tư vấn về việc thực hiện nghĩa vụ tài chính liên quan tới việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất;

– Tư vấn các vấn đề liên quan khác.

2. Hoàn thiện hồ sơ xin Chuyển nhượng quyền sử dụng đất

– Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất;

– Sơ đồ kỹ thuật thửa đất (nếu có);

– Công chứng, chứng nhận giấy tờ trong hồ sơ chuyển nhượng quyền sử dụng đất;

– Các giấy tờ khác có liên quan.

3. Đại diện thực hiện thủ tục Chuyển nhượng quyền sử dụng đất

– Đại diện lên văn phòng đăng ký nhà đất nộp hồ sơ chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho khách hàng;

– Đại diện theo dõi hồ sơ và trả lời của văn phòng đăng ký nhà đất, thông báo kết quả hồ sơ đã nộp cho khách hàng;

– Đại diện nhận giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho khách hàng.